Patnubay para sa pagpasok sa High School

Para sa mga magulang na hindi Hapon na nagnanais na maka pag-aral ang anak sa High School dito sa Tokyo. Magkakaroon ng pagpapaliwanag tungkol sa mga patakaran ng eskwelahan at iba pang bagay. May tagapagsalin sa Tagalog.

●Date : Sunday, Jun 23, 2019 1:00pm - 4:30pm
●Bayad: 300yen bawat pamilya
●Oras :
1-2:25pm Patnubay
2:35-3:15pm Pagbabahagi ng karanasan
3:15-4:30pm Konsultasyon
●Lugar:Toyo University Hakusan Campus, Building2 16F “Sky hall”
(5-28-20, Hakusan, Bunkyo-ku)
5 minuto mula sa. exitA3 “Hakusan” Sta. Metropolitan Mita Line.
5 minuto mula sa. Exit1 “Honkomagome” Sta. Tokyo Metro Namboku Line
●Para sa karagdagan na kaalaman o mag palista, tumawag kay: Maria Luisa Okuyama (CTIC) telepono: 03-5759-1061

●Date : Sunday, October 19, 2014 1:00 - 4:30pm  
●Bayad: 500yen bawat pamilya
●Oras:
1:00 - 2:25pm Patnubay
2:35 - 3:15 pm Pagbabahagi ng karanasan
3:15 - 4:30pm Konsultasyon
●Lugar: Hachioji College Community Center sa ika-12 FL. Seminar room 1, Tokyu Square Building, 9-1 Asahi-cho, Hachioji
1 minuto ang lakad mula sa Hachioji Istasyon,
6 minuto lakad mula sa Keio Hachioji Istasyon
Na gaganapin sa pamamagitan ng Hachioji International Association.
●Para sa karagdagang impormasyon o upang magrehistro, mangyaring makipag-ugnayan sa:
●Hachioji International Association
Tel: 042-642-7091
e-mail: koko-8@nifty.com