นาที
การแนะแนว สำหรับการเข้าศึกษาต่อมัธยมปลาย

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายในโตเกียว ให้กับผู้เด็กและผู้ปกครองที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักของตัวเอง โดยมีการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อให้ตรงกับความแตกต่างของแต่ละคน และให้ข้อมูลที่หลากหลาย

●วันและเวลา : วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ 13.00 - 16.30 น.
● ค่าใช้จ่าย : ครอบครัวละ 300 เยน
●กำหนดการ :
13.00 -14.25 น. การแนะแนวรวม
14.35 -15.15 น. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่ผ่านการเข้าเรียนมาแล้ว
15.15 -16.30น. การให้คำปรึกษารายบุคคล
●สถานที่ : 「とうようだいがく はくさんキャンパス」
มหาวิทยาลัยToyo, Hakusan Campus อาคาร2 16F「スカイホール」
(5-28-20, Hakusan, Bunkyo-ku)
สายรถไฟใต้ดินMita จากสถานีHakusanทางออกA3เดิน5นาที/ สายรถไฟใต้ดินNanboku จากสถานีHonkomagomeทางออกเบอร์1เดิน5นาที
●ควบคุมโดย Multicultural Center Tokyo   
โทร์:03-6807-7937   
อีเมลล์ : tokyo@tabunka.jp●วันและเวลา : วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ 13.00 - 16.30 น.
●ค่าใช้จ่าย : ครอบครัวละ 300 เยน
●กำหนดการ :
13.00 -14.25 น. การแนะแนวรวม
14.25 -15.15 น. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่ผ่านการเข้าเรียนมาแล้ว
15.15 -16.30น. การให้คำปรึกษารายบุคคล
●สถานที่ : Hachioji วิทยาลัยชุมชนศูนย์ที่ 12 อาคาร ห้องสัมมนา
1, Hachioji สแควร์อาคาร 9-1 Asahi - cho, Hachioji
หนึ่งนาทีจากสถานี JR Hachioji Station, 6 นาทีจากสถานีรถไฟ Keio Hachioji
ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนานาชาติ Hachioji
●ควบคุมโดย:
Hachioji สมาคมนานาชาติโทร : 042-642-7091 e-mail : koko-8@nifty.com